GENERALFORSAMLING

Distriktets generalforsamling 2020

Distriktet har skrevet og talt sammen om, hvordan vi nu skal gøre i lyset af Covid19.
Og da DBf nu opfordrede klubber og distrikter til stoppe aktiviteter indtil sommer og dermed også udskyde generalforsamlingerne, falder det helt naturligt, at det gør vi også.
Så vores tanke er, at generalforsamlingen bliver primo oktober. Dermed er klubberne i gang og de vil kunne komme med inputs til vores dagsorden. Når vi ved mere, så¨bliver det meddelt her på vores hjemmeside samt på distriktet Facebookside.
Vi håber, I alle kommer godt gennem krisen og glæder os til at Danmark igen bliver normaliseret.
Pas godt på jer selv.

På distriktets vegne
Sus Vang, Næstformand.

Distriktets vedtægter kan hentes her: Vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af xx måned.

Info materialer fra generalforsamlinger
2019.
Referat inklusiv beretning: Referat
Regnskab: Regnskab
Regnskab balance: Balance
Forbundets talepapir: Talepapir

Velkommen til Distrikt Sydjyllands hjemmeside.