GENERALFORSAMLING

Distriktets generalforsamling 2019

Dato: Torsdag d. 2. maj kl 19.30.
Sted: Varde Bridgeklub, Dalgasvej 4, 6800 Varde.

Distriktets vedtægter kan hentes her: Vedtægter

Dagsorden kan hentes her: Dagsorden

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen pr mail inden d. 2. april.

Info materialer fra generalforsamlinger
2019.
Referat inklusiv beretning: Referat
Regnskab: Regnskab
Regnskab balance: Balance
Forbundets talepapir: Talepapir

Velkommen til Distrikt Sydjyllands nye hjemmeside.