Alle indlæg af Jørgen Madsen

Overvej at bruge RSS

Vil man automatisk have at vide, at der er ændringer på distriktets hjemmeside, så installer en RSS reader i den anvendte browser. Det gøres under indstillinger – udvidelser/extensions.
Anbefaler Chrome eller Firefox browser.
Forslag til udvidelse Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-feed-reader/pnjaodmkngahhkoihejjehlcdlnohgmp
Forslag til udvidelse Firefox: https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/brief/ (Den bruger jeg).

RSS læser med jævne mellemrum indlæg i blogs eller nyhedssider. Hvis der sker ændringer, så gives besked.